Peiriant Capio

Mae yna lawer o fathau o beiriannau capio awtomatig, pob un â'i gryfderau a'i wendidau ei hun yn dibynnu ar y cais. Mae'r Peiriant Capio Mewnol Awtomatig yn gosod ac yn tynhau ar gyflymder hyd at 200 cpm gyda rhannau newid cyfyngedig. Mae Peiriant Capio Chuck Awtomatig yn arafach ac yn fwy costus gyda rhannau newid lluosog, ond yn hynod ddibynadwy ac ailadroddadwy. Mae Placer Cap Awtomatig yn darparu ar gyfer datrysiad economaidd i gapiau mawr gyda diamedrau sy'n fwy na 80mm y mae'n rhaid eu gosod yn fertigol i atal croes-edafu ar y cynhwysydd. Mae'r Peiriant Capio Snap Awtomatig yn arbenigol i gymhwyso NEPCO neu gapiau snap tebyg heb unrhyw edafedd. Nid yw Tynnwr Cap Awtomatig a wneir gennym yn gosod y capiau ar y cynhwysydd; yn hytrach fe'i defnyddir ar gyfer tynhau neu adfer yn unig ar ôl gosod capiau neu bympiau a phennau chwistrellu wedi'u gosod â llaw.

Defnyddir peiriannau capio ar gyfer defnyddio capiau edafedd plastig a metel yn ogystal â chapiau snap plastig, rhai ffitiadau a rhai mathau o gorcod a phlygiau. Capio fel arfer yw'r agwedd anoddaf ar linell pecynnu hylif am sawl rheswm. Weithiau mae'r ystod o geometregau a meintiau capiau a photeli mor eang nes bod cydrannau'r peiriant capio yn dod yn ddrud neu nid yw platfform y math penodol hwnnw o beiriant capio yn addas ar gyfer pob maint a geometreg yn yr ystod. Weithiau nid yw'r cyfuniad potel a chap yn ddelfrydol gydag edafedd y botel yn gwrthdaro ag edafedd y cap ac mae angen grym mawr i gymhwyso'r cap. Weithiau dim ond yn fertigol y gellir gosod capiau ar y cynhwysydd sy'n cynyddu cost cyfalaf y peiriannau. Mae Inline Filling Systems yn deall y materion hyn yn dda iawn ac mae ganddo beiriant capio i fynd i'r afael â phob un o'r heriau capio hyn. Rydym yn arbenigo mewn peiriannau capio a systemau bwydo cap ar gyfer y ddau gwmni cychwynnol yn ogystal ag amgylcheddau cynhyrchu cyflymder uwch.

VKPAK manufactures and supplies a range of capping and closing machines to suit a wide range of bottles, caps and closures. From simple hand held cap tightening tools through to fully automated cap sorting, placing and tightening systems, we have solutions for pre-threaded screw caps, ROPP caps, valve crimping and press-on caps. If you cannot find a suitable machine in our standard range, please contact us to discuss your individual requirements – our engineering team is on hand to discuss modifications or even bespoke machine design solutions.