Peiriant Llenwi Hylif Bach

VKPAK manufactures a range of standard liquid filling machines to suit a wide variety of liquids, bottle sizes and production outputs. For businesses ranging from SME’s through to large multinationals, our machines can be used for a wide spectrum of applications.

Liquid fillers, in general, aren’t built the same way. Even though one type of filler has more advantages over another type, a machine’s efficiency should not be the only factor to consider when getting one. The cost of purchasing and operating these filling machines must be taken into account, as well as their design and construction. VKPAK designs different types of filler liquid machines sold at reasonable prices to help meet different needs and demands.

Rydym yn adeiladu peiriannau llenwi hylif mewn-lein, llinell syth, cylchdro a piston i'w trin o lenwad cyfaint bach iawn i gyfaint uchel, â llaw i awtomataidd llawn. Gwarantir yr holl grefftwaith ar ein peiriannau.

Llenwyr Hylif Llinell Syth Awtomatig

Cyflwynodd dyfodiad awtomeiddio gywirdeb a chyflymder cynhyrchu gyda llai o ymyrraeth gan fodau dynol. Mae ein llenwyr hylif llinell syth awtomatig yn mabwysiadu egwyddorion awtomeiddio gyda'i reolaethau hawdd eu defnyddio. Gyda gwthio botwm neu ddau, gall y peiriant fynd ymlaen i lenwi poteli am werth rhagosodedig. Trwy leihau'r ffactor dynol i osod y rheolyddion, gellir llenwi a chapio cynwysyddion yn fwy cywir ac yn gyflymach.

Mae ei lenwwr hylif yn bendant yn gam i fyny o'i gymar lled-awtomatig. Ymhlith y buddion mae effeithlonrwydd cynhyrchu gan ddefnyddio llai o weithwyr, felly, cost llafur is.

Llenwyr Hylif Rotari Awtomatig

Mae llenwyr hylif cylchdro wedi'u cynllunio ar gyfer gweithgynhyrchwyr y mae eu galw am eu cynhyrchion yn fwy nag allbwn y llenwyr llinell syth. Mae gan y peiriannau hyn bennau mwy a chyfradd gynhyrchu gyflymach, sy'n caniatáu i'r rhain lenwi mwy o gynwysyddion fesul uned o amser. Yn aml, mae llenwyr cylchdro yn rhan o linell gynhyrchu ddeuol moddol neu dri moddol lle mae amrywiol brosesau potelu wedi'u hintegreiddio.

Rydych chi'n aml yn gweld y math hwn o beiriant llenwi y tu mewn i gyfleusterau potelu mawr oherwydd eu cyfradd cynhyrchu. Mae'r llinell boteli sy'n rhagflaenu'r llenwad yn nant ddiddiwedd, gan sicrhau cynhyrchiad di-dor.

Llenwyr Piston

Mae llenwyr piston, er eu bod yn arafach na llenwyr eraill, yn berffaith ar gyfer cynhyrchion sydd â chysondeb trwchus (ee menyn cnau daear, caws hufen, pastau, ac ati). Gall yr heddlu a gymhwysir gan piston pwerus ddisodli digon o'r cynnyrch i'r cynhwysydd.

Gall peiriannau llenwi piston naill ai ddefnyddio falf wirio ar gyfer hylifau sy'n llifo'n rhydd fel dŵr neu sudd, neu falf cylchdro ar gyfer y rhai trwchus.